WAMKELEKILE !!!

Cinga amaShishini akholelwa ukuba bonke abantu kufuneka bahlonitshwe kwaye baxatyiswe ngamandla abo kunye namandla abo. Siyi-Texas-based engenzi nzuzo ezinikele ekuncedeni abantu abakhubazekileyo ukuba bafumane eyabo indawo kwindawo abahlala kuyo ukuze baphile, basebenze kwaye bonwabele ubomi-njengaye wonke umntu.

UkuCwangciswa kweeNzuzo

Sinika izibonelelo zokucebisa kunye nenkxaso kwizithili ezingaphezu kwe-100 zaseTexas zisebenzisa inkqubo yoCwangciso loNcedo loMsebenzi (WIPA).

IiNkonzo eziLawulwa nguMthengi

Cinga amaShishini yiArhente yeeNkonzo zoLawulo lweMali (FMSA). Sinceda abathengi / abaqeshi bethu ukuba bazikhokele ngokwabo kuhlahlo-lwabiwo mali lokurhoxisa amayeza.

Iinkonzo zezeNgqesho

Sinikezela ngeenkonzo zothungelwano lwengqesho eziqhubekayo kunye neeNkonzo zoTshintsho lwaphambi kokuqeshwa kwindawo yokuzixhasa, ukuLungela ukusebenza, kunye nokuHlolwa kweMisebenzi.