WELCOME !!!

Ang Imagin Enterprises ay naniniwala na ang lahat ng mga tao ay dapat igalang at pahalagahan para sa kanilang natatanging lakas at kakayahan. Kami ay isang nonprofit na nakabase sa Texas na nakatuon sa pagtulong sa mga taong may kapansanan na makahanap ng kanilang sariling partikular na lugar sa kanilang komunidad upang sila ay mabuhay, magtrabaho at masiyahan sa buhay - tulad ng iba pa.

Mga Pagpaplano ng Mga Pakinabang

Nagbibigay kami ng mga benepisyo sa pagpapayo at suporta sa higit sa 100 mga lalawigan sa buong Texas na gumagamit ng programang Pag-insentibo sa Pagganyak at Paggamot (WIPA) ng Trabaho.

Mga Serbisyo na Directed ng Consumer

Ang Imagin Enterprises ay isang Financial Management Services Agency (FMSA). Tinutulungan namin ang aming mga kliyente / employer na idirekta sa kanilang sarili ang kanilang badyet sa pagwawaksi ng medicaid.

Mga Serbisyo sa Pagtatrabaho

Nag-aalok kami ng patuloy na mga serbisyo sa Network ng Trabaho pati na rin ang Mga Serbisyo sa Pagbabago ng Pa-empleyo sa Advocacy sa Sarili, Kahandaan sa Trabaho, at Paggalugad sa Karera.