MIRC SE VINI !!!

Imagine Enterprises beson se të gjithë njerëzit duhet të respektohen dhe vlerësohen për pikat e forta dhe aftësitë e tyre unike. Ne jemi një organizatë jofitimprurëse me bazë në Teksas, e përkushtuar për të ndihmuar njerëzit me aftësi të kufizuara të gjejnë vendin e tyre të veçantë në komunitetin e tyre në mënyrë që ata të mund të jetojnë, të punojnë dhe të shijojnë jetën - ashtu si të gjithë të tjerët.

Planifikimi i Përfitimeve

Ne ofrojmë këshillim dhe mbështetje të përfitimeve për mbi 100 qarqe në të gjithë Teksasin duke përdorur programin e Planifikimit dhe Ndihmës së Nxitjes së Punës (WIPA).

Shërbimet e Drejtuara nga Konsumatori

Imagine Enterprises është një Agjenci e Shërbimeve të Menaxhimit Financiar (FMSA). Ne i ndihmojmë klientët / punëdhënësit tanë të vetë-drejtojnë buxhetin e heqjes së tyre nga medicaid.

Shërbimet e Punësimit

Ne ofrojmë shërbime të vazhdueshme të Rrjetit të Punësimit si dhe Shërbime të Tranzicionit Para-Punësimit në Vetë-Avokim, Gatishmëri për Punë dhe Eksplorim të Karrierës.