VITAJTE !!!

Spoločnosť Imagine Enterprises verí, že všetkých ľudí by si mali vážiť a vážiť si ich jedinečné sily a schopnosti. Sme nezisková organizácia v Texase, ktorá sa venuje pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím nájsť si vo svojej komunite svoje konkrétne miesto, aby mohli žiť, pracovať a tešiť sa zo života - tak ako všetci ostatní.

Plánovanie výhod

Poskytujeme poradenstvo a podporu výhodám viac ako 100 krajov v Texase pomocou programu Work Incentive Planning and Assistance (WIPA).

Služby zamerané na spotrebiteľa

Imagine Enterprises je Agentúra pre finančné riadenie (FMSA). Pomáhame našim klientom / zamestnávateľom samočinne riadiť ich rozpočet na vzdanie sa liekov.

Služby zamestnanosti

Ponúkame priebežné služby siete zamestnanosti, ako aj služby prechodu pred zamestnaním v oblasti sebaobhajovania, pracovnej pripravenosti a kariérneho prieskumu.