ДОБРЕДОЈДОВТЕ !!!

Замислете претпријатија сметаат дека сите луѓе треба да бидат почитувани и ценети за нивните уникатни јаки и способности. Ние сме непрофитна организација со седиште во Тексас, посветена на помагање на лицата со попреченост да најдат свое посебно место во нивната заедница за да можат да живеат, да работат и да уживаат во животот - исто како и сите други.

Планирање на придобивки

Ние обезбедуваме советодавни придобивки и поддршка за над 100 окрузи низ Тексас користејќи ја програмата за планирање и помош при работа (СИПА).

Услуги насочени кон потрошувачи

Imagine Enterprises е Агенција за услуги за финансиско управување (ФМСА). Ние им помагаме на нашите клиенти / работодавци самостојно да го насочат својот буџет за одрекување од медицинска помош.

Служби за вработување

Ние нудиме тековни услуги на мрежата за вработување, како и услуги во транзиција пред вработување во самозастапување, подготвеност за работа и истражување на кариера.