BYENVENI !!!

Imajine Antrepriz kwè ke tout moun ta dwe respekte ak valè pou fòs inik yo ak kapasite yo. Nou se yon san bi likratif ki baze nan Texas konsakre nan ede moun ki gen andikap jwenn pwòp plas patikilye yo nan kominote yo pou yo ka viv, travay epi jwi lavi - jis tankou tout lòt moun.

Planifikasyon Benefis

Nou bay konsèy benefis ak sipò nan plis pase 100 konte nan tout Texas lè l sèvi avèk plan ankourajman travay ak asistans (WIPA) pwogram lan.

Sèvis Konsomatè ki dirije

Imajine Antrepriz se yon Ajans Sèvis Finans Jesyon (FMSA). Nou ede kliyan nou yo / anplwayè yo endepandan bidjè egzansyon medicaid yo.

Sèvis Travay

Nou ofri sèvis Rezo Travay kontinyèl osi byen ke Sèvis Tranzisyon Pre-Travay nan Self-Advocacy, Preparasyon pou Travay, ak eksplorasyon karyè.