CROESO !!!

Mae Imagine Enterprises yn credu y dylid parchu a gwerthfawrogi pawb am eu cryfderau a'u galluoedd unigryw. Rydym yn ddielw yn Texas sy'n ymroi i helpu pobl ag anableddau i ddod o hyd i'w lle penodol eu hunain yn eu cymuned fel y gallant fyw, gweithio a mwynhau bywyd - yn union fel pawb arall.

Cynllunio Budd-daliadau

Rydym yn darparu cwnsela budd-daliadau a chefnogaeth i dros 100 o siroedd ledled Texas gan ddefnyddio'r rhaglen Cynllunio a Chymorth Cymhelliant Gwaith (WIPA).

Gwasanaethau dan Gyfarwyddyd Defnyddwyr

Asiantaeth Gwasanaethau Rheoli Ariannol (FMSA) yw Imagine Enterprises. Rydym yn helpu ein cleientiaid / cyflogwyr i hunangyfeirio eu cyllideb hepgor meddyginiaeth.

Gwasanaethau Cyflogaeth

Rydym yn cynnig gwasanaethau Rhwydwaith Cyflogaeth parhaus yn ogystal â Gwasanaethau Pontio Cyn Cyflogaeth mewn Hunan-eiriolaeth, Parodrwydd i Waith ac Archwilio Gyrfa.