VÍTEJTE !!!

Společnost Imagine Enterprises věří, že všichni lidé by měli být respektováni a oceňováni pro své jedinečné silné stránky a schopnosti. Jsme nezisková organizace se sídlem v Texasu, která se věnuje pomoci lidem se zdravotním postižením najít své vlastní místo ve své komunitě, aby mohli žít, pracovat a užívat si života - stejně jako všichni ostatní.

Plánování výhod

Poskytujeme poradenství a podporu výhod více než 100 krajům po celém Texasu s využitím programu Work Incentive Planning and Assistance (WIPA).

Služby zaměřené na spotřebitele

Imagine Enterprises je agentura pro správu finančních služeb (FMSA). Pomáháme našim klientům / zaměstnavatelům samočinně směrovat jejich rozpočet na zproštění odpovědnosti za léky.

Služby zaměstnanosti

Nabízíme průběžné služby sítě zaměstnanosti i předzaměstnanecké přechodné služby v oblasti sebeobhájení, pracovní připravenosti a kariérního průzkumu.